İNSAN KAYNAKLARI

Antex Ailesine Katılmak İçin Sebeplerimiz

Güvenilir bir marka ve Kurumsal bir şirket olarak Antex; kendi sektöründe öncü, ilklere imza atmış, inovasyona ve globalleşmeye yönelik atılımlarını öncelikle insan kaynağına yatırım yaparak edinmiş bir Şirkettir. Benimsediği bu vizyon ile İnsan Kaynakları yönetim sistemlerini yürütmekte, her geçen gün büyüyen ve gelişen organizasyonel yapısı ile çalışan ekibine fırsatlar sunmaya devam etmektedir.

İşe Alım Politikamız

Kurum kültürüne ve değerlerine,  aranan pozisyonun niteliklerine tam olarak uygun personelin istihdam edilmesini doğru zamanda, doğru yöntemler ve doğru ücret politikasıyla sağlamak temel hedefimizdir. Kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, yeniliğe açık, kendisini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaptığı işlerde kaliteden ödün vermeden çalışmalar yapan, Antex ailemize değer katabilecek kişileri takımımıza kazandırmak işe alım politikamızın pusulasıdır.

Ekip ruhu ile gelen başarımız

Antex te farkı yaratan çalışanlarımızdır. Yaptığı işten zevk alan, zamanını etkin ve verimli kullanan, diğer departmanlarla koordineli şekilde iş geliştiren nitelikli ve motivasyonu yüksek çalışanlarımızın kişisel ve mesleki eğitimlerle gelişimlerini destekleyerek yakaladığımız başarımız rakipsizdir.  Aramıza katılan her yeni arkadaşımızın bu sinerjiye doğrudan dahil olarak en hızlı şekilde adapte olabileceği performans sistemimiz ile üstün performanslı sayımızı arttırmak performans sistem hedefimizdir.

Antex de sürekli gelişim esastır

Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer programları ile onların yetkinlik ve becerilerini arttırıyoruz, şirket içi ve dışı eğitimlerle gelişimlerine katkı sağlıyor ve yakından takip ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; her bir çalışanımız liderlik ve uzmanlık becerileriyle Antex’in geleceğini şekillendiren aktif bir takım oyuncusudur.  

kurumsal kimlik tasarımı